V/v Đăng ký Học phần, TKB và Học phí

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 các khóa 2013, 2014, 2015, 2016 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC, Cao đẳng nghề và Trung cấp
Ngày đăng: 23-03-2017

Ngày 09/05/2017: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 1 chưa hoàn thành học phí.

Ngày 16/05/2017: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 2 chưa hoàn thành học phí.

Lưu ý: tất cả những trường hợp được Đăng ký môn học bổ sung sau ngày hết hạn thì SV phải hoàn thành

học phí trong vòng 1 ngày sau khi đăng ký để chốt danh sách, nếu không vẫn sẽ bị xử lý N* theo quy định!

 

Thông báo v/v Đăng ký học phần học kỳ 2/2016-2017 của các khóa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 bậc Đại học, Đại học Liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC, Cao đẳng Liên thông, Cao đẳng nghề, TCCN
Ngày đăng: 10-11-2016

Ngày 28/12/2016: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 1 chưa hoàn thành học phí.

Ngày 05/01/2017: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 2 chưa hoàn thành học phí.

Lưu ý: tất cả những trường hợp được Đăng ký môn học bổ sung sau ngày hết hạn thì SV phải hoàn thành

học phí trong vòng 1 ngày sau khi đăng ký để chốt danh sách, nếu không vẫn sẽ bị xử lý N* theo quy định!

 

Xem thêm

V/v Tốt nghiệp

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 453
Hôm nay: 13257
Hôm qua: 32212
Tổng cộng: 32488103