V/v Đăng ký Học phần, TKB và Học phí

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 các khóa 2013, 2014, 2015, 2016 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC, Cao đẳng nghề và Trung cấp
Ngày đăng: 23-03-2017

Ngày 09/05/2017: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 1 chưa hoàn thành học phí.

Ngày 16/05/2017: xử lý N* SV các Khoa đăng ký nhóm 2 chưa hoàn thành học phí.

Lưu ý: tất cả những trường hợp được Đăng ký môn học bổ sung sau ngày hết hạn thì SV phải hoàn thành

học phí trong vòng 1 ngày sau khi đăng ký để chốt danh sách, nếu không vẫn sẽ bị xử lý N* theo quy định!

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 322
Hôm nay: 11175
Hôm qua: 23903
Tổng cộng: 38584391