CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, điện tử xem)

- Ngành Kế toán Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán xem)

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xem)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem)

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng xem)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết

    (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học xem)

- Ngành Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết

     (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm xem)

- Ngành Việt Nam học Xem chi tiết

      (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Việt Nam học xem)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết

      (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem)

- Ngành Công nghệ sinh học Xem chi tiết

      (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học xem)

- Ngành Điều dưỡng Xem chi tiết

      (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng xem)

- Ngành Dược học Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học xem)

- Ngành Thiết kế đồ họa Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ hoạ xem)

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường xem)

- Ngành Quản trị khách sạn Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn học xem)

- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống xem)

- Ngành Luật kinh tế Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế xem)

- Ngành Quản trị nhân lực Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực xem)

- Ngành Kiến trúc Xem chi tiết

       (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kiến trúc xem)

- Ngành Công nghệ thông tin xem chi tiết

- Ngành Ngôn ngữ Anh xem chi tiết

- Ngành Quản trị kinh doanh xem chi tiết

- Ngành Tài chính - Ngân hàng xem chi tiết

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 425
Hôm nay: 52
Hôm qua: 16492
Tổng cộng: 69186536