CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

4. Ngành Công nghệ sinh học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

 - Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

5. Ngành Công nghệ thực phẩm

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

 - Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

6. Ngành Điều dưỡng

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

7. Ngành Dược học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

8. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

9. Ngành Kỹ thuật xây dựng

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

10. Ngành Kiến trúc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

11. Ngành Luật kinh tế

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

12. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

13. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

14. Ngành Quản trị khách sạn

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

15. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

16. Ngành Quản trị nhân lực

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

17. Ngành Kế toán

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

18. Ngành Thiết kế đồ họa

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

19. Ngành Việt Nam học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

20. Ngành Thiết kế nội thất  

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

21. Ngành Thanh nhạc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

26. Ngành Piano

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết 

27. Ngành Công nghệ thông tin xem chi tiết

28. Ngành Ngôn ngữ Anh xem chi tiết

29. Ngành Quản trị kinh doanh xem chi tiết

30. Ngành Tài chính - Ngân hàng xem chi tiết

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 513
Hôm nay: 15369
Hôm qua: 16786
Tổng cộng: 69185361