CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

4. Ngành Công nghệ sinh học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

 - Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

5. Ngành Công nghệ thực phẩm

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

 - Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

6. Ngành Điều dưỡng

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

7. Ngành Dược học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

8. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

9. Ngành Kỹ thuật xây dựng

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

10. Ngành Kiến trúc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

11. Ngành Luật kinh tế

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

12. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

13. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

14. Ngành Quản trị khách sạn

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

15. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

16. Ngành Quản trị nhân lực

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

17. Ngành Kế toán

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

18. Ngành Thiết kế đồ họa

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

19. Ngành Việt Nam học

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

20. Ngành Thiết kế nội thất  

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

21. Ngành Thanh nhạc

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết

26. Ngành Piano

- Chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết

- Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1207
Hôm nay: 16702
Hôm qua: 52292
Tổng cộng: 65345244