Thông báo về việc đăng ký dự lễ, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012; Đại học liên thông từ Cao đẳng chính qui khóa 2014; Cao đẳng chính qui khóa 2012, 2013; Cao đẳng liên thông từ Trung cấp chính qui khóa 2012, 2013; Cao đẳng nghề khóa 2011, 2012 và Trung cấp chính qui khóa 2013, 2014, 2015 đợt tháng 9/2017

Nhà trường thông báo về việc đăng ký dự lễ, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012; Đại học liên thông từ Cao đẳng chính qui khóa 2014; Cao đẳng chính qui khóa 2012, 2013; Cao đẳng liên thông từ Trung cấp chính qui khóa 2012, 2013; Cao đẳng nghề khóa 2011, 2012 và Trung cấp chính qui khóa 2013, 2014, 2015 đợt tháng 9/2017

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 47
Hôm nay: 8917
Hôm qua: 21719
Tổng cộng: 48097505