Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013; bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2014, 2015 và Cao đẳng chính qui khóa 2013, 2014 đợt tháng 3 năm 2018

Nhà trường thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013; bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2014, 2015 và Cao đẳng chính qui khóa 2013, 2014 đợt tháng 3 năm 2018

Nội dung: xem tại đây

Lưu ý:

- Từ 06/03/2018 đến 28/03/2018: sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn

- Từ 06/03/2018 đến 16/03/2018: sinh viên nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tại phòng Công tác sinh viên

- Ngày 02/04/2018: sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn

- Ngày 09/04/2018: sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại khoa

*** Sinh viên bậc Đại học chính qui khóa 2012, 2013 khi đăng ký xét tốt nghiệp phải thực hiện khảo sát theo link: phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 580
Hôm nay: 11939
Hôm qua: 34790
Tổng cộng: 60075032