Thông báo về việc đăng ký dự lễ tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên bậc Đại học khoá 2012, 2013; Đại học liên thông khoá 2014, 2015; Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014; Cao đẳng liên thông khoá 2013; Cao đẳng nghề khoá 2012, 2013 và Trung cấp khoá 2012, 2013, 2014, 2015 đợt 1 năm 2018

Nhà trường thông báo về việc đăng ký dự lễ tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên bậc Đại học khoá 2012, 2013; Đại học liên thông khoá 2014, 2015; Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014; Cao đẳng liên thông khoá 2013; Cao đẳng nghề khoá 2012, 2013 và Trung cấp khoá 2012, 2013, 2014, 2015 đợt 1 năm 2018

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 163
Hôm nay: 22221
Hôm qua: 19246
Tổng cộng: 44389499