Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC, Cao đẳng liên thông; khóa 2013 đăng ký học lại và học cải thiện

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bậc Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng CLC, Cao đẳng liên thông; khóa 2013 đăng ký học lại và học cải thiện

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 331
Hôm nay: 910
Hôm qua: 35895
Tổng cộng: 62522899