Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các khoá 2015, 2016, 2017, 2018 bậc Đại học, Đại học liên thông; khoá 2014, 2013 đăng ký học lại, học cải thiện

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các khoá 2015, 2016, 2017, 2018 bậc Đại học, Đại học liên thông; khoá 2014, 2013 đăng ký học lại, học cải thiện

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 895
Hôm nay: 23728
Hôm qua: 36957
Tổng cộng: 65438742