Thông báo hướng dẫn chọn chuyên ngành và thời gian đăng ký môn học cho sinh viên các lớp đại học chính qui 15DDS và 15DDS.TCLT4A, 4B

Khoa Dược thông báo hướng dẫn chọn chuyên ngành và thời gian đăng ký môn học cho sinh viên các lớp đại học chính qui 15DDS và 15DDS.TCLT4A, 4B

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 731
Hôm nay: 24812
Hôm qua: 32339
Tổng cộng: 66362847