Thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần lý thuyết được giảng dạy theo hình thức E-learning trong giai đoạn 2 của Học kỳ 2 (Thi lần 2) và kế hoạch học tập giao đoạn 2 của Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần lý thuyết được giảng dạy theo hình thức E-learning trong giai đoạn 2 của Học kỳ 2 (Thi lần 2) và kế hoạch học tập giao đoạn 2 của Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 118
Hôm nay: 1816
Hôm qua: 36304
Tổng cộng: 75153363