Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 bậc Đại học, Đại học liên thông và khóa 2013, 2014 đăng ký học lại, học cải thiện

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 bậc Đại học, Đại học liên thông và khóa 2013, 2014 đăng ký học lại, học cải thiện

Nội dung: xem tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 109
Hôm nay: 1718
Hôm qua: 36304
Tổng cộng: 75153265