Thông báo về việc điều chỉnh lịch học Giáo dục quốc phòng đợt nhập học từ ngày 23/08/2020 - 06/09/2020

Sinh viên các ngành trong danh sách đính kèm sẽ học môn Giáo dục quốc phòng từ học kỳ 2, sinh viên sẽ xem thông báo sau trong suốt quá trình học.

Danh sách: xem tại đây

* Lưu ý:

- Sinh viên vào cổng tra cứu thông tin sinh viên tại website: https://sinhvien.ntt.edu.vn để xem lịch học, lịch thi, kết quả học tập

- Sinh viên xem lịch học tại website: https://phongdaotao.ntt.edu.vn. Chọn mục Sinh viên -> Lịch học-> Chọn xem theo mã sinh viên -> Chọn đợt 01 năm 2020 xem thời khóa biểu.

- Nếu có thời khóa biểu từng môn học, sinh viên sẽ tham gia học theo thời khóa biểu cá nhân, nếu không có thời khóa biểu sinh viên sẽ xem thông báo sau trong suốt quá trình học.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 836
Hôm nay: 14083
Hôm qua: 53226
Tổng cộng: 82568379