Đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021

 

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021, xem chi tiết Thông báo số 74/TB-NTT ngày 01/4/2021 tại đây. 

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký học phần, đóng học phí, xem chi tiết Hướng dẫn số 01/HD-NTT ngày 01/4/2021 tại đây

_____

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 791
Hôm nay: 15886
Hôm qua: 53226
Tổng cộng: 82570182