Quy định về xét miễn, chuyển điểm học phần tín chỉ

 

1. Đối với sinh viên học liên thông đại học đã có bằng đại học (từ 2021), ban hành kèm Quyết định số 411/QĐ-NTT ngày 06/4/2021 xem tại đây

 

2. Đối với sinh viên học đại học chính quy, ban hành kèm Quyết định số 391/QĐ-NTT ngày 01/4/2021 xem tại đây

 

3. Đối với sinh viên học liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp, ban hành kèm Quyết định số 139/QĐ-NTT ngày 04/02/2021, xem tại đây.

_______

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 832
Hôm nay: 13916
Hôm qua: 53226
Tổng cộng: 82568212