LỊCH THI

Tìm kiếm theo   Mã sinh viên (Chỉ dành cho tín chỉ)
Mã lớp học phần
Tùy chọn
Mã sinh viên *
Đợt *
Loại thi * Tất cả Giữa kì Cuối kì Thi lại

Sinh viên khóa 2014 mới nhập học có thể xem lịch bằng cách chọn Tìm kiếm theo Mã lớp học hoặc đăng nhập bằng mã SV và xem lịch trong chức năng Xem lịch theo tuần