Tên đơn vị     Địa chỉ email

- Khoa Dược   kd@ntt.edu.vn

- Khoa Điều dưỡng   dd@ntt.edu.vn

- Khoa Y    ky@ntt.edu.vn

- Khoa Âm nhạc    an@ntt.edu.vn

- Khoa Luật    kl@ntt.edu.vn

- Khoa Ngoại ngữ    nn@ntt.edu.vn

- Khoa Quản trị kinh doanh    qtkd@ntt.edu.vn

- Khoa Tài chính kế toán    tckt@ntt.edu.vn

- Ngành Công nghệ sinh học   biotech.depart@ntt.edu.vn

- Khoa Công nghệ thông tin    fit@ntt.edu.vn

- Khoa Du lịch và Việt Nam học    khoadulich-vietnamhoc@ntt.edu.vn

- Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học   ktxnyh@ntt.edu.vn

- Khoa Cơ khí - điện - điện tử - ô tô   fame@ntt.edu.vn

- Khoa Kiến trúc - xây dựng - MTƯD    ktxd@ntt.edu.vn

- Khoa Kỹ thuật thực phẩm môi trường    kttpmt@ntt.edu.vn

- Viện Nghiên cứu và Đào tạo VH-NT-TT    vhnt@ntt.edu.vn

- Viện Đào tạo quốc tế (NIIE)    academic.niie@ntt.edu.vn

- Khoa GDQP-AN & GDTC    gdqp@ntt.edu.vn

- Khoa Lý luận chính trị    llct@ntt.edu.vn

- Trung tâm Ngoại ngữ    ttnn@ntt.edu.vn

- Trung tâm Tin học     ttth1@ntt.edu.vn

- Viện E-Learning     nei@ntt.edu.vn

- Phòng Quản lý Đào tạo (thi trực tuyến)   thitt@ntt.edu.vn

- Trung tâm Khảo thí (nhận đơn phúc khảo thi)   pkthi@ntt.edu.vn

- Phòng Thanh tra (nhận đơn khiếu nại thi)   knthi@ntt.edu.vn

Lưu ý:

 + Người học phải sử dụng email (dạng mssv@nttu.edu.vn) do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử. Các email không do Trường cấp sẽ không được công nhận.

 + Người học cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2295
Hôm nay: 68447
Hôm qua: 78322
Tổng cộng: 87674814