Danh sách sinh viên chưa đủ dữ liệu cấp phát văn bằng và sổ gốc cấp bằng

18/04/2022 - Lượt xem: 1337

Căn cứ Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp, Nhà Trường luôn yêu cầu: "sinh viên có trách nhiệm tự kiểm tra lại thông tin cá nhân tại cổng thông tin người học. Trường hợp có sai sót, sinh viên phải liên hệ phòng Công tác sinh viên để điều chỉnh. Nhà trường in văn bằng cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trên cơ sở dữ liệu cá nhân tại cổng thông tin này. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan."

Tuy nhiên sau các đợt xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân của sinh viên vẫn còn thiếu và một số vẫn còn có sai sót chưa được cập nhật.

Nhằm chấn chỉnh vấn đề này, Phòng Quản lý đào tạo công bố danh sách và yêu cầu sinh viên phải cập nhật đầy đủ thông tin trước khi Nhà trường hoàn tất việc in bằng và Sổ gốc cấp bằng theo quy định. Các trường hợp thiếu thông tin, Nhà trường sẽ tạm dừng việc in bằng, sổ quản lý cấp bằng cho đến khi thông tin được cập nhật và xác minh đầy đủ.

1/ Danh sách sinh viên tốt nghiệp trong của năm 2021, xem tại đây.

2/ Danh sách sinh viên tốt nghiệp các đợt xét bổ sung từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2022, xem tại đây.

Ghi chú:

- Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy liên hệ phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ.

- Sinh viên các chương trình liên kết liên hệ phòng Liên kết đào tạo để được hỗ trợ.