Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khoá, năm học 2020-2021

26/01/2021 - Lượt xem: 2028

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên hoàn thành chương trình "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khoá, năm học 2020 - 2021

Nội dung quyết định: xem tại đây

Danh sách sinh viên hoàn thành: xem tại đây

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa - Phòng Công tác sinh viên (Tổng đài 19002039 - số nội bộ: 324)