Kết quả dự kiến xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

18/07/2022 - Lượt xem: 2698

     Thực hiện Kế hoạch 02/KH-NTT ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng Trường; phòng Quản lý đào tạo công bố kết quả dự kiển xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022. Theo đó, học kỳ 2 năm học 2021-2022 cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên: “Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0.80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học; dưới 1.00 đối với các học kỳ tiếp theo; sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ mà không có lý do chính đáng”.

     Sinh viên cần đăng nhập hệ thống Cổng thông tin người học tại địa chỉ https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ xem kết quả (nếu có) tại mục Ghi chú nhắc nhở.

Lưu ý:

Sinh viên cần phản hồi các lý do chính đáng và sai sót (nếu có) về Khoa/Viện quản lý sinh viên hoặc phòng Quản lý đào tạo đến hết ngày 12/8/2022.

+ Sinh viên không có dữ liệu học tập ở mỗi học kỳ (không đăng ký học phần học tập, không đăng ký xét tốt nghiệp) mà không có lý do được phản hồi sẽ bị cảnh báo kết quả học tập sau khi kết thúc học kỳ. Do vậy sinh viên thuộc các trường hợp này cần phải phản hồi thông tin về Khoa/ Viện quản lý sinh viên hoặc Phòng Quản lý đào tạo nắm để xem xét, cần thiết thì phải làm đơn nghỉ học tạm thời.

+ Sinh viên đã có quyết định tạm nghỉ học (bảo lưu) khi nghỉ hết thời hạn theo quyết định thì phải nhập học trở lại. Quá thời hạn tạm nghỉ, Nhà trường sẽ rà soát ra quyết định buộc thôi học (xóa tên) sinh viên không nhập học trở lại.

+ Đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học, đang trong thời gian chờ hoàn thành các chuẩn đầu ra khác (không liên quan đến việc đăng ký học phần từng học kỳ) phải lập kế hoạch hoàn thành và xét tốt nghiệp trước khi hết thời gian đào tạo; đồng thời phải thông báo về Khoa/ Viện quản lý sinh viên nắm thông tin. Trường hợp thời gian cần để hoàn thành các chuẩn đầu ra này dài thì sinh viên phải có đơn tạm nghỉ học để Nhà trường xem xét giải quyết theo quy định.

+ Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập chưa bị buộc thôi học phải có biện pháp kịp thời nhằm cải thiện kết quả học tập: xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong học kỳ, cần thiết phải nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,... Đối với các trường hợp sinh viên đang học không thể tiếp tục theo học phải có đơn nghỉ học tạm thời hoặc nghỉ học theo đúng quy định đào tạo.