Kết quả sơ bộ xét học vụ học kỳ 3 năm học 2020-2021 (dự kiến)

24/11/2021 - Lượt xem: 2232

Thực hiện kế hoạch số 88/KH-NTT ngày 28/7/2021, Phòng Quản lý Đào tạo công bố kết quả sơ bộ xét học vụ học kỳ 3 năm học 2020-2021. Sinh viên đăng nhập hệ thống Cổng thông tin người học tại https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ xem kết quả (nếu có) tại mục Ghi chú nhắc nhở.

Lưu ý:

+ Sinh viên cần phản hồi các lý do chính đáng và sai sót (nếu có) về email Khoa/Viện quản lý sinh viên đến hết ngày 08/12/2021. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ ban hành quyết định xử lý học vụ chính thức học kỳ 3 năm học 2020-2021.

+ Tất cả các trường hợp không có dữ liệu học tập ở mỗi học kỳ (tạm nghỉ, không đăng ký học phần học tập, không thực hiện xét tốt nghiệp) không có lý do được phản hồi sẽ bị Nhà trường cảnh báo kết quả học tập sau khi kết thúc học kỳ. Do vậy sinh viên thuộc các trường hợp nêu trên cần phải phản hồi thông tin về Khoa/ Viện quản lý sinh viên nắm để xem xét, cần thiết thì phải làm đơn nghỉ học tạm thời.

+ Sinh viên tạm nghỉ (bảo lưu) khi hết thời hạn theo quyết định phải nhập học trở lại. Quá thời hạn tạm nghỉ, Nhà trường sẽ rà soát ra quyết định buộc thôi học (xóa tên) sinh viên khi không nhập học trở lại.