Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

05/04/2022 - Lượt xem: 1769

Căn cứ kết quả xét sơ bộ học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 đã được công bố ngày 09/3/2022; trên cơ sở kết quả rà soát, phản hồi của các Khoa, Viện và sinh viên; Trường thông báo kết quả chính thức xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại thông báo số 70/TB-NTT ngày 05/4/2022 của Hiệu trưởng trường, xem tại đây.