Kết quả xét học vụ Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

03/08/2023 - Lượt xem: 4959

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-NTT ngày 17/07/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc xét và xử lý học vụ Đợt 2 năm học 2022-2023; Căn cứ kết quả sơ bộ xét học vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đã được phòng Quản lý đào tạo công bố; sau khi có ý kiến phản hồi của người học và Khoa/Viện;

Xét điều kiện đăng ký học tập, thi trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kết quả chính thức xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023, theo đó trường hợp bị cảnh báo kết quả học tập: Điểm trung bình học kỳ 1 đạt dưới 1.00; sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ mà không có lý do chính đáng, cụ thể như sau:

         1/ Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2022-2023 và xử lý buộc thôi học sinh viên thuộc diện đã bị cảnh báo kết quả học tập tại học kỳ 1 năm học 2022-2023 tiếp tục bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ 2 năm học 2022-2023.

          2/ Danh sách sinh viên buộc thôi học – lý do quá thời hạn bảo lưu

           (Sinh viên đăng nhập hệ thống cổng thông tin người học để xem kết quả nếu có hoặc tại Khoa/ Viện quản lý sinh viên).

          Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập chưa bị buộc thôi học phải có biện pháp kịp thời nhằm cải thiện kết quả học tập: xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong học kỳ; cần thiết phải nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,... Đối với các trường hợp sinh viên đang học không thể tiếp tục theo học phải có đơn nghỉ học tạm thời hoặc nghỉ học theo đúng quy định đào tạo.