Kết quả xét học vụ học kỳ 3 năm học 2020-2021

14/12/2021 - Lượt xem: 2132

Căn cứ kết quả xét sơ bộ học vụ học kỳ 3 năm học 2020-2021 đã được công bố ngày 24/11/2021; trên cơ sở kết quả rà soát, phản hồi của các Khoa, Viện và sinh viên; Trường thông báo kết quả chính thức xét và xử lý học vụ học kỳ 3 năm học 2020-2021 tại thông báo số 306/TB-NTT ngày 09/12/2021 của Hiệu trưởng trường.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng nhập hệ thống CỔNG THÔNG TIN NGƯỜI HỌC để xem kết quả (nếu có) tại mục "Ghi chú nhắc nhở" trong "Thông tin chung".

- Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập chưa buộc thôi học phải có biện pháp kịp thời nhằm cải thiện kết quả học tập: xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong học kỳ; cần thiết phải nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,...

- Đối với các trường hợp sinh viên trạng thái đang học mà không tiếp tục theo học thì phải có đơn nghỉ học tạm thời hoặc nghỉ học được Nhà trường giải quyết trước khi nghỉ.