Khảo sát tình hình tiêm vắc xin ngừa Covid-19

25/01/2022 - Lượt xem: 1821

Nhằm chủ động triển khai các giải pháp an toàn cho sinh viên khi quay trở lại học tập trung học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo Thông báo số 08/TB-NTT ngày 07/01/2022; Nhà trường khảo sát tình hình tiêm vắc xin đến ngày 14/02/2022 trong sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Sinh viên bấm vào link này để thực hiện khảo sát trực tuyến.

Lưu ý: sinh viên sử dụng email của Trường đã cấp để thực hiện việc khảo sát (email dạng: ... @nttu.edu.vn hoặc ...@ntt.edu.vn).