Nhắc: thời gian đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 từ 18/11 – 03/12

11/11/2021 - Lượt xem: 6266

Nhà trường thông báo nhắc sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021, thời gian từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/12/2021 theo hình thức trực tuyến bằng cách đăng nhập hệ thống tại CỔNG THÔNG TIN NGƯỜI HỌC.

Xem chi tiết Thông báo số 70/TB-NTT ngày 29/3/2021 tại đây