Nhắc: thời gian đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 từ 07/3/2022 – 25/3/2022

05/03/2022 - Lượt xem: 3631

Nhà trường thông báo nhắc sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, thời gian từ ngày 07/3/2022 đến ngày 25/3/2022 theo hình thức trực tuyến bằng cách đăng nhập hệ thống tại CỔNG THÔNG TIN NGƯỜI HỌC.

Xem chi tiết Thông báo số 05/TB-NTT ngày 07/01/2022 tại đây.