Thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2020-2021

29/01/2021 - Lượt xem: 2378

Phòng Công tác sinh viên thông báo quyết định và danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2020 - 2021

- Nội dung quyết định: xem tại đây

- Danh sách sinh viên được giảm học phí:  xem tại đây

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa - phòng Công tác sinh viên (Tổng đài: 19002039 - số nội bộ: 324)