Thông báo dời lịch thi Tin học chuẩn đầu ra sang ngày 21/11/2021

09/11/2021 - Lượt xem: 1444

Căn cứ Thông báo số 247/TB-NTT ngày 06/10/2021 về tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình dịch Covid-19; xét tình hình thực tế sinh viên đăng ký dự thi,

Nhà trường thông báo dời lịch thi Tin học chuẩn đầu ra sang ngày 21/11/2021.

Kế hoạch và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong thời gian tới.