Thông báo nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, giải phóng Miền Nam, Quốc tế lao động

16/03/2022 - Lượt xem: 5258

Nhà Trường thông báo về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022:

- Nghỉ 02 ngày: chủ nhật (ngày 10/4/2022) và thứ hai (ngày 11/4/2022)

- Nghỉ 04 ngày: từ thứ 7 (ngày 30/4/2022) đến hết thứ ba (ngày 03/5/2022)

Chi tiết xem Thông báo mới số 86/TB-NTT ngày 29/4/2022 (thông báo cũ số 53/TB-NTT ngày 16/3/2022).