Thông báo thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Đợt 1 năm 2024

06/05/2024 - Lượt xem: 14907

Nhà trường ban hành Thông báo số 98/TB-NTT ngày 06/05/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Đại học Liên thông Đợt 1 năm 2024 (đính kèm danh sách phân bổ sinh viên chi tiết các buổi)

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ SÁNG NGÀY 11/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ CHIỀU NGÀY 11/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ SÁNG NGÀY 12/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ CHIỀU NGÀY 12/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ SÁNG NGÀY 25/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ CHIỀU NGÀY 25/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ SÁNG NGÀY 26/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

- Danh sách phân bổ sinh viên dự lễ CHIỀU NGÀY 26/05/2024 (cập nhật): xem tại đây

Tin liên quan
Xem thêm