Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 7 năm 2023 (đợt 2 năm 2023)

15/09/2023 - Lượt xem: 2275

Nhà trường ban hành thông báo số 211/TB-NTT ngày 15/09/2023 về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 7 năm 2023 (đợt 2 năm 2023)