Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 3 năm 2024 (đợt 3 năm 2023 bổ sung)

17/04/2024 - Lượt xem: 6537

Nhà trường ban hành thông báo số 84/TB-NTT ngày 17/04/2024 về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 3 năm 2024 (đợt 3 năm 2023 bổ sung)