Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 năm 2023)

14/07/2023 - Lượt xem: 36988

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 năm 2023).

Xem chi tiết thông báo tại đây