Thông báo về việc đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học chính quy Đợt 1, năm 2024

19/04/2024 - Lượt xem: 19753

Nhà trường ban hành thông báo số 91/TB-NTT ngày 19/04/2024 về việc đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học chính quy Đợt 1, năm 2024

Tin liên quan
Xem thêm