Thông báo về việc hoãn cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 10/11/2023) và cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bắt đầu từ ngày 13/11/2023)

27/10/2023 - Lượt xem: 2184

Nhà trường thông báo về việc hoãn cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 10/11/2023) cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bắt đầu từ ngày 13/11/2023)

Tin liên quan
Xem thêm