Thông báo về việc hoàn trả lệ phí ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ 2 nội bộ cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Ngôn ngữ Trung trình độ đại học khóa 2017, khóa 2018, khoá 2019 – Đợt thi ngày 16/12/2022

20/02/2023 - Lượt xem: 1761