Thông báo về việc kế hoạch thi tốt nghiệp ngành Y khoa khóa 2018 - Năm 2024

18/06/2024 - Lượt xem: 1172

Nhà trường ban hành thông báo số 136/TB-NTT ngày 18/06/2024 về việc kế hoạch thi tốt nghiệp ngành Y khoa khóa 2018 - Năm 2024

Tin liên quan
Xem thêm