Thông báo về việc xét cảnh báo và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 1 năm 2023)

23/01/2024 - Lượt xem: 4385

Nhà trường bàn hành Thông báo số 23/TB-NTT ngày 22/01/2024 về việc xét cảnh báo và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 1 năm 2023)