Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

03/01/2022 - Lượt xem: 809

Các ngành tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

     1/ Công nghệ thông tin

     2/ Du lịch

     3/ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

     4/ Quản trị kinh doanh

     5/ Tài chính ngân hàng

Xem chi tiết thông báo tại đây.