Kết quả dự kiến xét và công nhận tốt nghiệp Đợt 3 năm 2023

03/11/2023 - Lượt xem: 4120

Từ ngày 03/11/2023, sinh viên đăng nhập hệ thống Cổng thông tin người học tại địa chỉ https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo hướng dẫn Mục 4 của Thông báo số 173/TB-NTT ngày 10/8/2023 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 đăng tại website phòng đào tạo ngày 18/8/2023 (https://phongdaotao.ntt.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-ke-hoach-ve-viec-xet-va-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-dot-3-nam-2023.html), hoặc xem tin báo tại mục Ghi chú nhắc nhở trên cổng thông tin người học của sinh viên.

LƯU Ý:

- Thời gian giải đáp thắc mắc/khiếu nại từ ngày 06/11/2023 đến 14/11/2023 (trong giờ hành chính từ 07h30 - 12h00 và 13h00 - 16h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Sinh viên kiểm tra, phản hồi thắc mắc, sai sót về kết quả xét tốt nghiệp (nếu có), sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo tại cơ sở Quận 4, Quận 12 hoặc qua các kênh thông tin gồm điện thoại: 19002039 bấm số 342/442/423 (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong giờ hành chánh), e-mail: phongdaotao@ntt.edu.vn.

- Sinh viên đạt điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp, để đảm bảo thông tin sinh viên được chính xác trong dữ liệu cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ phòng Công tác sinh viên, Phòng liên kết đào tạo (đối với sinh viên đào tạo liên kết) để điều chỉnh thông tin sai sót trước ngày 24/11/2023. Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin cá nhân đã cung cấp.

- Sinh viên phải sử dụng e-mail do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng mssv@nttu.edu.vn) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi e-mail). Các e-mail không do Trường cấp sẽ không được công nhận. Sinh viên cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.

Các trường hợp cần hỗ trợ về email Trường cấp, sinh viên gửi thư (từ e-mail bất kỳ) mô tả nội dung cần hỗ trợ, kèm mã số sinh viên, số điện thoại của sinh viên rồi gửi về e-mail support@ntt.edu.vn

Tin liên quan
Xem thêm