Kế hoạch tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra theo hình thức trực tuyến

01/10/2021 - Lượt xem: 9122

Nhà trường Thông báo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra dùng để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trong tình hình dịch Covid-19

Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: 240_2021_tb_ntt_chuan-bi-to-chuc-thi-NN-TH-dap-ung-CDR-trong-dich-COVID_ttl.pdf Tải về ----- Xem: 240_2021_tb_ntt_chuan-bi-to-chuc-thi-NN-TH-dap-ung-CDR-trong-dich-COVID_ttl.pdf