Tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình dịch Covid-19

11/10/2021 - Lượt xem: 24234

     Căn cứ Thông báo số 240/TB-NTT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng về kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình dịch Covid-19; Nhà trường thông báo tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình dịch Covid-19 cụ thể như sau:

     1. Đối tượng dự thi

     Sinh viên có nhu cầu và đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 5.

     2. Thời gian và hình thức thi

     - Thời gian thi:

          + Tin học: ngày 13, 14 tháng 11 năm 2021 (dự trữ ngày 20, 21 tháng 11)

          + Ngoại ngữ: ngày 27, 28 tháng 11 năm 2021

     - Hình thức thi: trực tuyến

     3. Thời gian đăng ký, nộp lệ phí

     - Thời gian đăng ký từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021

     - Hình thức đăng ký qua mạng internet tại link:

          + Thi tin học: https://forms.gle/rszPbUHPStakVMqz6

          + Thi ngoại ngữ: https://forms.gle/Z9mkUggStmm3XGsXA

     4. Nội dung ôn tập thi

     Nội dung ôn tập thi Tin học, Ngoại ngữ kèm theo thông báo này.

     5. Yêu cầu sinh viên khi đăng ký và dự thi

     - Sinh viên đăng ký dự thi phải cơ bản hoàn thành tất cả học phần trong chương trình học, ngoại trừ các điều kiện đầu ra ngoại ngữ, tin học và dự kiến được xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (tháng 12/2021) hoặc đợt 1 năm 2022 (tháng 5/2022).

     - Sau khi sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ kiểm tra, công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và nộp lệ phí theo thông báo của Trung tâm Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ.

     - Sinh viên dự thi Tin học, Ngoại ngữ phải có máy tính cấu hình đảm bảo, có camera hoặc webcam sử dụng được và bật suốt quá trình thi; có loa nghe và micro đảm bảo. Đối với sinh viên dự thi chuẩn đầu ra tin học MOS (W, E, P) phải đảm bảo máy tính có cài đặt phần mềm Office 2016.

     - Sinh viên hoàn thành lệ phí theo quy định.

     Nhà trường thông báo đến sinh viên có liên quan biết để thực hiện./.

.......

     Đề cương ôn tập thi Tin học:

     + Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

     + Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

     + MOS Excel

     + MOS PowerPoint

     + MOS Word

     Đề cương ôn tập thi Ngoại ngữ (tiếng Anh), xem tại đây.

---

Xem chi tiết tại Thông báo số 247/TB-NTT ngày 06/10/2021